Суматранский барбус, золотистая форма (Capoeta tetrazona, Puntius tetrazona)